followFollow Us on TwitterFollow Us on Facebook

14

Nov

2015

NEVJEROVATNO OTKRI?E O LJUDIMA KOJI IMAJU PLAVE O?I
Zanimljivo

Smatra se da su plave su o?i najmla?e, odnosno da u nekim prošlim vremenima ih nije bilo. Vjeruje se da su svi imali sme?e o?i, sve do prije 10.000 godina kada su se po?eli pojavljivati i plavooki ljudi.

plave-oci1

 

Procjenjuje se da danas izme?u 20% i 40% stanovnika Starog kontinenta ima plave o?i, ali još nije otkriveno zašto. Kratak odgovor – genetska mutacija.
 
Pretpostavlja se da se radi o genetskoj mutaciji, odnosno da je gen preživio, jer su ljudi s tom bojom o?iju smatrani fizi?ki privla?nijim pa su imali više prilike množiti se.
 
Boju o?iju odre?uje koli?ina pigmenta u šarenici oka. Puno pigmenata – sme?e 

o?i, manje pigmenata – zelene o?i, malo ili nimalo pigmenata – plave o?i. ?ak 16 gena odre?uje boju o?iju, ali dva glavna su HERC2 i OCA2, s time da HERC2 služi kao prekida? koji aktivira OCA2, a ovaj zatim aktivira proteine koji proizvode pigmente.

Ako i jedan od ova dva gena mutira i prestane vršiti svoju funkciju, prekida se lanac reakcija te proteini ne stvaraju pigmente. A rezultat toga su plave o?i.

Roditelji sme?ooki, a dijete plavooko? Svako ima po dva od svake vrste gena u svome tijelu, po jedno od oca i od majke. Tako ako jedan roditelj ima mutirani OCA2 gen, a drugi sve normalne, i dijete ima sme?e o?i.

Ali ako oba roditelja imaju mutirani OCA2, postoji 25% šanse da ?e dijete imati plave o?i. Teoretski, skriveni mutirani OCA2 mogao bi se prenositi kroz obitelj generacijama, bez da iko ima plave o?i.

Istraživanje provedeno na univerzitetu u Kopenhagenu prou?avalo je DNK plavookih osoba, i otkrilo da ih je 99,9% imalo mutaciju u OCA2 genu koja ga je u?inila beskorisnim.Zbog toga nau?nici vjeruju da svi plavooki ljudi možda poti?u od jednog jedinog zajedni?kog pretka, što zna?i da su svi plavooki u stvari ro?aci.

Zato, sljede?i put kad svojim plavim o?ima ugledate nekog plavookog, budite posebno ljubazni, jer možda vam je ro?ak.

 

 

 

 

 

Comments:

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Refreširaj

 
 
Baner
Copyright © 2019 Radio-Royal. Sva prava pridrĹľana.
Joomla! WebDesign by PC-XPRESS.